Valuace společností umožňuje klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty. Valuace jsou součástí procesu prodeje, ale i nákupu společnosti. Mohou být i samostatnou službou, například, když vlastníci společnosti chtějí znát hodnotu svého podílu ve společnosti. Pro řadu našich klientů provádíme pravidelné aktualizace hodnoty jejich společností, což jim umožňuje volit v dané chvíli optimální strategická rozhodnutí.

Standardně pracujeme s výnosovými a komparativními metodami oceňování společností, ale v rámci tržních ocenění pracujeme i na komplexních valuačních modelech včetně ocenění pro IPO (veřejná nabídka akcií) a rozdělení či sloučení společností. Při přípravě valuací čerpáme informace z renomovaných databází, znalostí makroekonomických analytiků i analytiků akciových trhů.

Výstup z naší valuace může mít podobu zprávy o ocenění, případně fairness opinion.

zpět na služby

Reference

Vybrané reference