Valuace společnosti

Valuace je proces určování ekonomické hodnoty firmy (s.r.o. nebo a.s.) a umožňuje klientům identifikovat rozhodující základy tvorby hodnoty společnosti. Valuace jsou součástí procesu prodeje, ale i nákupu společnosti. Správná valuace umožňuje investorům ocenit investiční příležitosti a s nimi spojená rizika, majitelům firem zase pomáhá vyjednat lepší podmínky prodeje a maximalizovat tak zisk z transakce.

Valuace firmy může být i samostatnou službou pro naše klienty, například když vlastníci společnosti chtějí znát hodnotu svého obchodního podílu ve společnosti. Pro řadu našich klientů provádíme pravidelné aktualizace hodnoty jejich společností, což jim umožňuje volit v dané chvíli optimální strategická rozhodnutí.

Standardně pracujeme s výnosovými a komparativními metodami oceňování podniků. V rámci tržních ocenění pracujeme i na komplexních valuačních modelech včetně ocenění pro IPO (veřejná nabídka akcií na kapitálovém trhu) a rozdělení či sloučení společností. Při přípravě valuací čerpáme informace z renomovaných databází, znalostí makroekonomických analytiků i analytiků akciových trhů. Výstup z naší valuace může mít podobu zprávy o ocenění, případně fairness opinion, tj. zprávy o přiměřenosti ceny společnosti nebo jejího podílu.

Svěřte ocenění své firmy nebo podílu ve vaší společnosti našim odborníkům, kteří mají téměř 30leté zkušeností s obdobnými zakázkami z různých oborů podnikání. Výsledek ocenění vám může napovědět, jakým strategickým směrem společnost dále rozvíjet s cílem zvýšení její hodnoty. Rádi Vám poskytneme reference od našich spokojených klientů.

zpět na služby

Reference

Vybrané reference