Valuace společností umožňuje klientům identifikovat rozhodující aspekty tvorby hodnoty, zároveň jsou součástí procesu prodeje nebo nákupu společnosti, nebo můžou být samostatnou službou. Pro řadu našich klientů provádíme pravidelné aktualizace hodnoty jejich společností, což jim umožňuje volit v dané chvíli optimální strategická rozhodnutí.

Standardně pracujeme s výnosovými a komparativními metodami oceňování společností, ale v rámci tržních ocenění pracujeme i na komplexních valuačních modelech včetně ocenění pro IPO, rozdělení či sloučení společností. V rámci valuací můžeme čerpat z obsáhlé databáze znalostí makroekonomických analytiků i specializovaných analytiků akciových trhů.

Výstup z naší valuace může mít podobu zprávy o ocenění, případně fairness opinion.

zpět na služby

Reference

Vybrané reference