Případové studie

Patria Corporate Finance poskytla sell-side poradenství většinovým akcionářům společnosti Úněšovský statek a.s. a asistovala při vyjednání manažerské smlouvy pro menšinového vlastníka, kterým byl generální ředitel společnosti.
Transakce
Výsledek

Transakce

Akcionáři společnosti Úněšovský statek a.s. se rozhodli prodat akcie společnosti a ostatní pozemky v držení jednotlivých akcionářů.

Patria byla pověřena organizací prodejního procesu zahrnujícího identifikaci potenciálních investorů, sestavení informačního memoranda, prezentaci společnosti, přípravu due diligence a vyjednávání transakční dokumentace. Hlavním cílem prodejního procesu bylo najít investora, který nabídne nejatraktivnější kupní cenu za společnost a za prodávané pozemky.

Celkem Patria oslovila a jednala s více než 70 investory včetně zahraničních subjektů, církve, apod. Celá transakce včetně veškerých příprav zabrala cca 8 měsíců.

Výsledek

Nabídka společnosti Consillium byla vyhodnocena jako nejlépe vyhovující předem stanoveným požadavkům prodávajících.

Klíčem pro úspěšné dokončení transakce byla dohoda na dalším působení ředitele společnosti i po transakci a zachování určitého % akcií v držení pana ředitele.

Úněšovský statek

Úněšovský statek se díky kombinované produkci a rozsahu obdělávané půdy řadí mezi jednoho z nejdůležitějších regionálních hráčů v sektoru živočišné a rostlinné výroby. Společnost vyhrála ocenění Mléčná farma roku 2019 (kategorie Holštýn).

Společnost (společně se svou dceřinou společností) obhospodařuje přes 7 000 hektarů půdy v nadmořských výškách od 440 do 710 m n. m. a chová více než 3 000 kusů skotu. Produkce mléka překračuje 12 milionů litrů ročně.

Consillium a.s.

Family office Tomáše Němce byl založený za cílem zachovaní a zvýšení hodnoty jeho rodinného majetku. Skupina investuje do společností s dlouhodobou vizí růstového potenciálu.

Pan Němec, generální ředitel, předseda představenstva a spoluvlastník, přispěl k podstatnému růstu společnosti CGS, ze které vytvořil druhého největšího hráče na světě ve výrobě off-road pneumatik. V roce 2015 se společně se svým partnerem rozhodl společnost CGS prodat.

Reference

Vybrané reference