Případové studie
Patria Corporate Finance poskytla poradenské služby skupině Leo Express v souvislosti s refinancováním její dluhové služby.
Transakce

Transakce

V roce 2019 skupina Leo Express byla jedním z hlavních hráčů na poli osobní vlakové dopravy v České republice s ambicí dalšího růstu do okolních zemí (Polsko, Slovensko, Německo, apod.).

Růst společnosti byl však tlumen nepřiměřeně vysokou dluhovou službou, která konzumovala veškeré volné cash flow společnosti. Vysoká míra zadluženosti byla způsobena dluhovým financováním 5 vlakových jednotek Stadler Flirt, které společnost ve svém počátku zakoupila.

Akcionáři společnosti oslovili Patrii s požadavkem asistence při restrukturalizaci dluhové zátěže. Patria prostřednictvím tendru mezi vybranými finančními institucemi a následném vyjednávání s těmito institucemi získala pro společnost Leo Express novou finanční facilitu, která výrazně snížila roční dluhovou zátěž společnosti.

Výsledek

Prostřednictvím konkurenčního výběrového procesu mezi finančními institucemi se podařilo získat hned několik nabídek pro refinancování pro společnost nevhodného stávajícího úvěru, který neodpovídal profilu životnosti vlakových jednotek Stadler Flirt.

Výsledkem poradenských služeb Patrie bylo snížení roční dluhové služby o 73 %, ze 120 mil. Kč na stávajících 33 mil. Kč, prostřednictvím prodeje a zpětného leasingu jednotek Stadler Flirt se společností Raiffeisen – Leasing.

Leo Express

Skupina Leo Express je plně soukromý, vlakový a autobusový dopravce, který působí v 6 zemích a propojuje více než 100 cílových destinací. Svůj první spoj vypravil Leo Express v roce 2012 na nejpopulárnější vlakové lince v České republice spojující Prahu a Ostravský region.

Reference

Vybrané reference