Případové studie
Patria Corporate Finance poskytla poradenské služby správci konkurzní podstaty a statutárnímu městu Příbram v souvislosti s prodejem podniku Příbramská teplárenská.
Transakce

Transakce

V průběhu období říjen 2018 až červen 2019 Patria poskytovala poradenské služby spolu se společností Naxos v rámci prodeje konkurzní podstaty podniku Příbramská teplárenská. Prodávajícím v této transakci byl jak správce konkurzní podstaty, tak i město Příbram, které bylo majitelem rozsáhlé teplárenské infrastruktury ve městě.

Příbramská teplárenská je významný dodavatel tepla a teplé vody do domácností, podniků i další městské vybavenosti ve městě Příbram. Roční dodávky tepla se pohybují na úrovni 450 tis. GJ.

Patria v rámci této transakce vedla prodejní proces s cílem nalézt vhodného investora pro společnost, která se dlouhou dobu nacházela v konkurzu, přičemž se po tuto dobu zaměřila pouze na plnění své základní funkce a udržování provozuschopnosti energetické infrastruktury. Prostřednictvím privátního výběrového řízení a vysoké transparentnosti vedení prodejního procesu se Patrii podařilo nalézt investora, který ocenil zejména lokalitu Příbramské teplárenské a její potenciál a zároveň naplnil očekávání obou prodávajících.

Výsledek

Podnik Příbramská teplárenská byl v rámci vícekolového privátního výběrového řízení prodán společnosti Mincom CZ ze skupiny EnergoFuture.

EnergoFuture

Skupina EnergoFuture podnikatele Milana Nebuchly se zaměřuje na vyhledávání, optimalizace a provozování energetických zdrojů zejména v oblasti centrálního vytápění a obnovitelných zdrojů. Historicky se tato skupina podílela na revitalizaci biomasové elektrárny ve Sviadnově. Do transakce Příbramská teplárenská vstoupila skupina EnergoFuture za finanční podpory investičního fondu Natland, který se specializuje na investice do rozvoje a obnovy podniků v České republice.

Reference

Vybrané reference