Případové studie
Patria Corporate Finance zajištovala klientovi kompletní poradenství při prodeji 100% podílů ve společnosti Tommi CZ s.r.o. (dále jen „Tommi“) a ASAN-CZ s.r.o. (dále jen „ASAN“).
Transakce
Výsledek

Transakce

Jediný vlastník společností Tommi a ASAN pověřil tým Patria Corporate Finance, aby nalezl vhodného investora, který by dostatečně ocenil hodnotu obou společností a tyto společnosti dále rozvíjel. Pro zajištění konkurenčního prostředí vedla Patria proces jako několikakolové výběrové řízení. V rámci něho identifikovala řadu strategických i finančních investorů, a to jak domácích tak i mezinárodních. Po předložení indikativních nabídek ze strany investorů se do fáze hloubkové kontroly dostal jen omezený počet zájemců. Po několika kolech jednání se podařilo dosáhnout nejlepších podmínek se skupinou AMMA, která byla pro klienta velmi zajímavým investorem i z pohledu strategického rozvoje obou společností. Nakonec byla s tímto investorem uzavřena smlouva o převodu podílů a celá transakce vypořádána.

Výsledek

Cílem našeho klienta bylo předat svoji celoživotní podnikatelskou činnost investorovi, který bude nejlepší jak z pohledu ceny, tak i z pohledu dalšího rozvoje společností Tommi a ASAN. Úspěšným prodejem podílů skupině AMMA byly naplněny všechny cíle, které si náš klient stanovil.

Tommi a ASAN

Jediný společník Tommi a ASAN - společností zabývajících se distribucí potřeb pro domácí mazlíčky a jejich výrobou.

AMMA

Ruská skupina AMMA, která je předním distributorem potřeb pro domácí mazlíčky nejen v Ruské federaci, ale i v dalších státech Evropy.

Reference

Vybrané reference