Případové studie

Patria Corporate Finance působila jako výhradní poradce společníkovi Froněk spol. s r.o. při prodeji 100% podílu společnosti IMOS Brno a.s.
Transakce
Výsledek

Transakce

Vzhledem ke stabilnímu růstu společnosti Froněk, spol. s r.o. a přání jejího společníka se Patria zaměřila na identifikaci předních hráčů na trhu stavebnictví v České republice. Po vyhodnocení většího množství nabídek potenciálních investorů bylo vybráno několik potenciálních investorů k dalšímu vyjednávání. Na základě druhého kola jednání a strategických úvahách se do fáze due diligence a vyjednávání o podmínkách transakce dostal velmi úzký kruh investorů, kdy nakonec o finálním výběru nerozhodovala pouze kupní cena, ale i finální struktura transakce. Díky silnému zájmu kupujícího byla nalezena shoda o prodeji společnosti Froněk spol. s r.o. společnosti IMOS Brno, a.s.

Výsledek

Cílem transakce bylo pro společnost IMOS Brno a.s. upevnit své postavení v regionu středních a západních Čech a současně i rozšířit své portfolio o vlastní kamenolom a obalovnu asfaltových směsí, které jsou součástí společnosti Froněk, spol. s r.o. Celá transakce byla úspěšně završena schválením Úřadem pro hospodářskou soutěž a podpisem kupní smlouvy v únoru roku 2018.

Froněk spol. s r.o.

Froněk, spol. s r.o. je česká stavební společnost střední velikosti, která se zabývá výstavbou pozemních komunikací, těžbou kamene a jeho zpracováním a výrobou asfaltových směsí. Na českém trhu působí již od roku 1993, a to převážně v regionech středních, západních a severních Čech.

IMOS Brno a.s.

IMOS Brno, a.s. vstoupila na český stavební trh počátkem roku 1997 a stala se významnou univerzální stavební společností. Během své existence si vybudovala pevnou pozici mezi stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji působnost z jihomoravského regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. IMOS Brno, a.s. zajišťuje formou generálního dodavatele širokou škálu staveb v oborech: pozemní stavby, vodohospodářské a dopravní stavby, silniční vývoj a akreditovaná zkušební laboratoř.

Reference

Vybrané reference