Případové studie
Patria Corporate Finance poskytovala poradenské služby společnosti CHARVÁT Group s.r.o. v souvislosti s akvizicí společnosti SBAJ Inmart a.s.
Transakce
Výsledek

Transakce

Společnost CHARVÁT Group s.r.o. poptala služby Patrie pro jednání, analýzu, indikativní ocenění a vedení procesu akvizice ve předem vytipovaném slovenském výrobci hydraulických válců a hydraulických prvků společnosti SBAJ Inmart a.s. Vzhledem k otevřenosti k jednání ze strany akcionářů SBAJ Inmart a.s. úspěšně provedla klienta akvizičním procesem, na jehož konci bylo začlenění společnosti SBAJ Inmart a.s. do skupiny CHARVÁT Group s.r.o. Transakce byla úspěšně uzavřena na konci roku 2017.

Výsledek

Cílem transakce bylo pro společnost CHARVÁT Group s.r.o. rozšířit svou výrobu v oblasti hydraulických válců a prvků a zároveň posílit svou přítomnost na Slovensku, čehož se docílilo touto akvizicí.

CHARVÁT Group s.r.o.

CHARVÁT Group s.r.o. je jedním z vedoucích hráčů na poli výroby a prodeje hydraulických komponentů v regionu střední Evropy. Druhou ne méně významnou aktivitou je prodej průmyslových kapalin od renomovaných výrobců a též pod vlastní značkou CHARVÁT OIL. Společnost má dceřiné firmy na Slovensku, v Chorvatsku a na Ukrajině. CHARVÁT Group s.r.o. zaměstnává 550 pracovníků a dosahuje obratu kolem 50 milionů euro.

SBAJ Inmart a.s.

SBAJ Inmart a.s. se od roku 1970 specializuje na výrobu hydraulických komponentů na Slovensku. Společnost je uznávaným vývozcem do zemí Evropské unie a USA.

Reference

Vybrané reference