Tomáš Adámek

Associate

Tomáš Adámek se připojil k týmu Patria Corporate Finance na konci léta 2019 na pozici Associate. Je zodpovědný za exekuci akvizičních procesů od zahájení až po dokončení a to jak na straně prodávajícího, tak kupujícího.

Před nástupem do Patrie pracoval Tomáš více než čtyři roky v české rodinné investiční skupině Aakon Capital. V rámci svého působení v Aakonu byl Tomáš kromě jiného zodpovědný za strategický rozvoj portfoliových společností, kompletní realizaci investičních procesů a vyhledávání nových investičních příležitostí, zejména v oboru strojírenství, přepravy a gastronomie. Dříve pracoval na pozici Junior Valuation Consultant ve společnosti Apogeo Group. V současné době je Tomáš z pozice člena dozorčí rady aktivní také v organizaci Klub investorů, v níž byl mezi roky 2014-2015 prezidentem.

Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, s hlavním zaměřením na podnikové finance a management. V rámci vysokoškolských studií strávil jeden semestr studiem MBA kurzů na National Chengchi University (College of Commerce) v Taipei.

Zpět