Případové studie

Patria Corporate Finance poskytla kompletní sell-side poradenství akcionářům společnosti AGROZET České Budějovice, a.s.
Transakce
Výsledek

Transakce

Všichni čtyři akcionáři společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. se společně rozhodli prodat své akcie do rukou nového majitele, který bude mít zájem společnost dále rozvíjet. Patria byla pověřena organizací prodejního procesu zahrnujícího identifikaci potenciálních investorů, výrobu informačního memoranda, prezentaci společnosti, přípravu due diligence a vyjednávání transakční dokumentace. Mimo to Patria poskytla poradenství i ve věci akcionářské dohody mezi novým vlastníkem a v minoritě zůstávajícími prodávajícími. Hlavním cílem prodejního procesu bylo najít vhodného investora, který nabídne nejatraktivnější kupní cenu za společnost a současně zaručí další rozvoj společnosti. Patria oslovila několik strategických i finančních investorů z České republiky, ale i zahraničí. S vybranými investory vedla Patria užší diskuze, z nichž byl postupně vybrán nejvhodnější investor jak pro akcionáře, tak pro Společnost. Celý prodejní proces trval necelých 12 měsíců.

Výsledek

Nabídka a přístup společnosti GES Group byl vyhodnocen jako nejlépe vyhovující předem stanoveným požadavkům prodávajících. Dva ze čtyř původních akcionářů si ponechali minoritní podíl ve společnosti a dále tak participují na budoucím růstu Agrozetu. Tito dva akcionáři rovněž zůstali v managementu společnosti, aby zajistili hladký převod společnosti na nového majitele a společně se podíleli na dalším rozvoji společnosti.

AGROZET České Budějovice

AGROZET České Budějovice je tradiční distributor zemědělské techniky do oblasti zemědělské produkce, komunální sféry a lesnictví, včetně širokého portfolia náhradních dílů, ale i vybavení na zahradu, do dílny a na chov i hospodaření. Společnost s 60letou historií prodává značky jako Pöttinger, John Deere, Fliegel, Zetor, Dieci a jiné. Agrozet svým zákazníkům na většině ze svých 14 poboček po celé České republice rovněž poskytuje odborný technický servis.

GES Group

GES Group je privátní Česká investiční skupina, která je na trhu již od roku 1990. Skupina se specializuje na střednědobé až dlouhodobé investice do čtyř základních odvětví – průmysl, média, nemovitosti a zemědělství. GES Group je aktivní zejména v zemích střední a východní Evropy.

Reference

Vybrané reference