Transakce na kapitálových trzích

Primární a sekundární emise akcií na veřejných trzích
Naše sesterská společnost Patria Finance, se kterou při transakcích na kapitálových trzích náš tým aktivně spolupracuje, je významným obchodníkem na Burze cenných papírů Praha a to zejména v oblasti obchodů pro retailové klienty. Zároveň je i druhým největším akcionářem Burzy cenných papierov v Bratislavě a významným hráčem na akciové burze v Budapešti.

Primární a sekundární nabídky akcií (IPO, resp. SPO) na veřejných trzích představují unikátní řešení pro:

  • Získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi společnosti)
  • Realizaci hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu
  • Restrukturalizaci bilance společnosti (posílení vlastního kapitálu společnosti)
  • Zlepšení vztahu s veřejností společnosti (PR společnosti)
  • Motivaci zaměstnanců (a zaměstnanecké akciové programy)

Odkupy akcií a nabídky převzetí
Díky blízkosti kapitálovým trhům jsme připraveni poskytovat našim klientům komplexní služby v oblastech specializovaných operací na kapitálových trzích, jako jsou povinné a dobrovolné nabídky převzetí, využití práva výkupu akcií majoritním akcionářem (squeeze-out), zrušení veřejné obchodovatelnosti a manažerské i zaměstnanecké akciové programy.

Zajišťujeme poradenské služby (strategie, optimalizace nákladů a koordinace procesu) i exekuci administrativního procesu směrem k relevantním autoritám (ČNB a BCPP) a vlastní výplaty minoritním akcionářům.

zpět na služby

Reference

Vybrané reference