Transakcí a projektů

Primární a sekundární emise akcií
Jsme obchodník na pražské burze cenných papírů. Do roku 2008 byla naše společnost největším akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (v roce 2008 byla pražská burza prodána burze vídeňské) a je druhým největším akcionářem Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Aktivně jsme se podíleli na všech pěti primárních emisích akcií na pražské burze od roku 2006.

Primární a sekundární nabídky akcií (IPO, resp. SPO) představují unikátní řešení pro:

  • Získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi společnosti)
  • Vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst
  • Realizaci hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu
  • Restrukturaci bilance společnosti
  • Posílení PR společnosti
  • Motivaci zaměstnanců

Odkupy akcií a nabídky převzetí
Díky blízkosti kapitálovým trhům jsme připraveni poskytovat našim klientům komplexní služby v oblastech specializovaných operací na kapitálových trzích, jako jsou povinné a dobrovolné nabídky převzetí, využití práva výkupu akcií majoritním akcionářem (squeeze-out), zrušení veřejné obchodovatelnosti a změna podoby akcií a manažerské i zaměstnanecké akciové programy.

Zajišťujeme poradenské služby (strategie, optimalizace nákladů a koordinace procesu) i exekuci administrativního procesu směrem k SCP, ČNB a BCPP a vlastní výplaty minoritním akcionářům. Největší námi realizovanou transakcí byl odkup akcií ČEZ, a. s. v objemu cca 67 miliard Kč.

zpět na služby

Reference

Vybrané reference