Tereza Petrová

Analyst

Tereza Petrová pracuje jako Analytik v Patria Corporate Finance od března 2020. Poskytuje analytickou podporu týmu při realizaci M&A transakcí, valuací a tržních analýz.

Před příchodem do Patrie působila Tereza ve společnosti PwC, kde absolvovala rotační stáž a měla možnost se podílet na projektech v odděleních M&A, Valuations a Business Recovery Services.

Tereza získala titul inženýra na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Finance a oceňování podniku s vedlejší specializací Turnaround management. V rámci studia absolvovala výměnný semestrální pobyt na Johannes Kepler Universität v Linzi a letní školu na London School of Economics se zaměřením na oceňování.

Zpět